Моля, изберете план

Член

100 лв. / година

 • Членство в клуб „Алумни и партньори“ към ИУ-Варна
 • Достъп до базата с контакти на членовете на клуба
 • Получаване на покани за събития по имейл.

Партньор

1500 лв. / година

 • Достъп на бизнес партньори до студенти и др. услуги в ИУ-Варна
 • Ранни покани за срещи за кариерни и нетуъркинг събития
 • Възможност за участие в проектите на клуба
 • Карта за достъп до библиотека и читалня на ИУ-Варна
 • Карта за достъп до студентски стол.
 • Членство в клуб „Алумни и партньори“ към ИУ-Варна
 • Достъп до базата с контакти на членовете на клуба

Официален партньор

5000 лв. / година

 • Иницииране на проекти и получаване на съдействие от клуба и ИУ-Варна
 • Достъп до базата с контакти на членовете на клуба
 • Достъп на бизнес партньори до студенти и др. услуги в ИУ-Варна
 • Ранни покани за срещи за кариерни и нетуъркинг събития
 • Възможност за участие в проектите на клуба
 • Карта за достъп до библиотека и читалня на ИУ-Варна
 • Възможност за ограничен достъп до учебния процес – предложения за теми на дипломни и курсови работи, както и за реферати в научни области, важни за партньора. Предложения за теми на дисертации и монографии, съответно оперативна работа с катедрите.
 • Използване на преференциални услуги в UEBN (по-евтин абонамент, позициониране на лого на организацията с приоритет и др.)

Моля, въведете вашите данни

Физическо лице
Фирма/Организация

Моля, отговорете на въпросите