Стани част от Алумни клуб на Икономически университет - Варна

Стани част от Алумни клуб на Икономически университет - Варна

Стани част от Алумни клуб на Икономически университет - Варна

Членове

Членовете на Клуб Алумни и партньори“ към ИУ-Варна са нашите завършили студенти и партньорите, които са проявили желание да помагат за нашите проекти.

Petar Mihov
Petar Mihov

Индустрия

Петя Петрова
Петя Петрова

IT сектор

Михаела Тодорова
Михаела Тодорова

Мениджмънт

Тихомир Пашов
Тихомир Пашов

Мениджмънт

Галина Иванова
Галина Иванова

Реклама

Петър Красивиров Петров
Петър Красивиров Петров

Мениджмънт

Лили Недева
Лили Недева

Счетоводство

Ивелина Русева
Ивелина Русева

Държавно управление

Недялка Александрова
Недялка Александрова

Счетоводство

Красимира Найденова
Красимира Найденова

Финанси

Захари Барбов
Захари Барбов

IT сектор

Антон Андонов
Антон Андонов

Недвижими имоти

uebn

Ти си наш алумни и си търсиш работа. Посети UEBN!

Иновативната мрежа за сътрудничество между Икономически университет – Варна и бизнеса (UEBN) е разработена в рамките на ПРОЕКТ BG051РО001-7.0.07-0036 „Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет-бизнес“. Бенефициент по проекта е Икономически университет – Варна, а партньори са Варненската търговско-индустриална камара и университетът „Лучан Блага“ – Сибиу, Румъния.

Виж тук