Стани част от Алумни клуб на Икономически университет - Варна

Стани част от Алумни клуб на Икономически университет - Варна

Стани част от Алумни клуб на Икономически университет - Варна

Нашите проекти

Клуб Алумни и партньори“ към ИУ-Варна е създаден с мисията да подпомага настоящите и завършилите студенти в стремежа им към върхови постижения. Искаме да сме част от установяването на нови партньорства и при изграждането на силни и взаимноизгодни връзки между университета, партньорите и алумни. Опитваме се да бъдем мост между студентите и партньорите и да отговаряме на изискванията на времето.

Бъди пример - намери талант - стани ментор
Бъди пример - намери талант - стани ментор

Чрез кариерния център на ИУ-Варна Alumni и партньорите ни могат да предложат позиции за стаж за всички наши специално...

Бизнес ангели Alumni
Бизнес ангели Alumni

Участието Ви в бизнес акселератора на ИУ Варна ще Ви даде възможност да сте на първата линия на новите инвестиционни ...

Колонката на Клуб Алумни и партньори към ИУ - Варна
Колонката на Клуб Алумни и партньори към ИУ - Варна

Публикациите в списание Известия на ИУ Варна, предложени от членове и партньори на клуба, са ръкостискането на бизнес...

Нова стъпало - стратегически партньор на ИУ-Варна
Нова стъпало - стратегически партньор на ИУ-Варна

Целта на отличието Стратегически партньор в бизнеса и администрацията е да отдаде признание на отделни личности или о...

Истории на успеха
Истории на успеха

Видео срещи с нашите успели alumni и партньорите ни, чрез които да разкажем на нашите бъдещи alumni, за Вашия път към...

Alumni за UEVA
Alumni за UEVA

ИУ Варна вече развива бизнес инкубатор UEVA в помощ на предприемчивите студенти

Членове

Членовете на Клуб Алумни и партньори“ към ИУ-Варна са нашите завършили студенти и партньорите, които са проявили желание да помагат за нашите проекти.

Petar Mihov
Petar Mihov

Индустрия

Петя Петрова
Петя Петрова

IT сектор

Михаела Тодорова
Михаела Тодорова

Мениджмънт

Тихомир Пашов
Тихомир Пашов

Мениджмънт

Галина Иванова
Галина Иванова

Реклама

Петър Красивиров Петров
Петър Красивиров Петров

Мениджмънт

Лили Недева
Лили Недева

Счетоводство

Ивелина Русева
Ивелина Русева

Държавно управление

Недялка Александрова
Недялка Александрова

Счетоводство

Дора Костадинова
Дора Костадинова

Мениджмънт

uebn

Ти си наш алумни и си търсиш работа. Посети UEBN!

Иновативната мрежа за сътрудничество между Икономически университет – Варна и бизнеса (UEBN) е разработена в рамките на ПРОЕКТ BG051РО001-7.0.07-0036 „Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет-бизнес“. Бенефициент по проекта е Икономически университет – Варна, а партньори са Варненската търговско-индустриална камара и университетът „Лучан Блага“ – Сибиу, Румъния.

Виж тук