За нас

Сред безспорните постижения на Висшето търговско училище във Варна е учредяването и дейността на Дружеството на завършилите. То обединява своите възпитаници и е прецедент за времето си, без аналог сред другите висши училища. Дружеството на завършилите Висшето търговско училище във Варна е основано за срок от 99 години на 12 юли 1930 г. Дружеството развива два вида дейности – просветна – организиране на сказки и професионална – подпомага своите членове при настаняването им на работа. Членовете заплащат членски внос и през годините броят им достига 500 – 650 души. Дружеството на завършилите ВТУ финансира своя собствена издателска дейност и именно тези издания са трибуната му към обществеността. Изданията се финансират от членски внос и реклами и се изпращат безплатно на търговските и индустриалните камари, на финансови, банкови и индустриални учреждения. Професионалната, научната, издателската и популяризаторската дейност на Дружеството на завършилите Висшето търговско училище във Варна допринася за утвърждаването на Варненската търговска академия като водещ научен и образователен център на България по това време. Дружеството на завършилите Висшето търговско училище във Варна се оказва изключително успешен проект благодарение на работата на неговите членове и ръководители. Функциите на дружеството естествено затихват през втората половина на 40-те години и на 25 май 1950 г. то е закрито. Сто години след учредяването на висшето училище и 72 години след закриването на дружеството, със заповед на ректора на ИУ Варна проф. д-р Евгени Станимиров, дейността на дружеството е отново възстановена. Под прякото ръководство на проф. д-р Стоян Стоянов, малък екип от преподаватели и служители на университета опитва да възстанови традицията, вече под името Клуб „Алумни и партньори“ към Икономически университет – Варна. Със задачата се заемат доброволно председателят гл. ас. д-р Светослав Борисов, зам. председателят гл. ас. д-р Красимира Найденова, и двамата от катедра „Финанси“, ръководителят на Център „Кариери, предприемачество и маркетинг“ при Икономически университет - Варна Ивелина Тодорова-Янкова, както и нейният екип.

about

Укрепване на връзките и насърчаване на ангажираността с институцията

Ние, членовете на Клуб „Алумни и партньори“ към Икономически университет – Варна, ще работим за създаване на дух на единство, приемственост и стремеж към върхови постижения, сред студентите и преподавателите, чрез опита и достиженията на нашите alumni.

 
 

Утвърждаване на принадлежността към общността на завършилите Икономически университет – Варна като източник на престиж в личен и професионален план.

 
 

Основните цели на Клуб „Алумни и партньори“ са:

  • Да създадем общност на професионалисти и доказали се експерти, които започват професионалния си път от ИУ Варна и желаят да помагат на университета и студентите;
  • Да поддържаме връзка между ръководството на университета и бившите студенти, която да позволи включването им в проектите на университета в различни области;
  • Да създадем възможност за осъществяване на сътрудничество между бившите и настоящите студенти при реализацията на завършващите различните специалности;
  • Да улесним по-активна връзка на преподавателите и завършилите студенти;
  • Да изградим активно сътрудничество между катедрите и бизнеса, на основата на връзката на катедрите с техни бивши студенти;
  • Да развием програма за иницииране, разработване и подпомагане на научи, социални и бизнес проекти на университета, осъществявани с помощта на успешните бивши студенти;
  • Да изградим добро име на университета като организация, която привлича обратно добрите си бивши студенти да участват и помагат в делата на университета;
  • Да създадем възможност за привличане на външни партньори на клуба чрез съдействието на  членовете на клуба.
 
 

За да видите правилника, натиснете бутона.

 
 

Отвори PDF

Екип

гл. ас. д-р Светослав Борисов
гл. ас. д-р Светослав Борисов
Председател
svetoslav_borisov@ue-varna.bg svetoslav_borisov@ue-varna.bg
0882164736 0882164736
гл. ас. д-р Красимира Найденова
гл. ас. д-р Красимира Найденова
Зам.-председател
krassy_naydenova@ue-varna.bg krassy_naydenova@ue-varna.bg
0888324247 0888324247
Ивелина Тодорова-Янкова
Ивелина Тодорова-Янкова
Член
ivelina.a.todorova@ue-varna.bg ivelina.a.todorova@ue-varna.bg
0882164730 0882164730